Geçen Zamanlar Dondurulmuş Anlar – Passed Times, Frozen Moments” 2009

“Geçen Zamanlar Dondurulmuş Anlar” 

Bu sergideki çalışmalar kendi geçmiş zamanlarımdan, özel bir dilimde yer alan 6 adet dondurulmuş kare’ den yola çıkılarak üretilmiştir.

Bu kareler herkesin albümünde yer alan,  sadece an’ı sonsuzlaştırma çabası gibi görünen sıradan bir eylem gibiyse de, arka planına dönemin sosyal durumu yerleştirildiğinde ve bu günden bakıldığında dönemi yaşayan herkesin anılarına  “an”  lık bir dönüş yaşatacaktır.

Amaç bu ortak geçmişte yıllar sonra tekrar buluşmak, anıları tazelemek ve unutmamaktır…

Çalışmalar kağıt üzerine linol baskı tekniğinde, siyah beyaz basılmıştır.

Seçilen zaman diliminin dönem özellikleri nedeniyle üzerimde bıraktığı  etki “ gri, siyah ve beyazdır.”  O nedenle bu sergide renk yoktur…

“Passed times, frozen moments”

The works in this exhibition have been created through my own past utilising six frozen frames from a special period.

Though these frames, that can be found in any album, are like an ordinary attempt which only seem to eternalize the moment, will make everyone’s memories return  “momentarily” if the the period’s social conditions is set as a background.

The aim is to meet in this common past after years and to refresh the memories and not to forget them…